link-media.no

Norsk Takst Avdeling Trøndelag

Norsk Takst avdeling Trøndelag har inngått avtale med Link Media om leveranse av nettsider spesielt for takstbransjen. Gode nettsider tilpasset bedriften og bransjen har stor betydning for tilfang av kunder.

Komplett nettside på en-to-tre

1. Fyll inn under
2. Vi kontakter deg og kartlegger dine behov
3. Etter litt utforskning setter vi opp et fleksibelt forslag for deg

Vårt løfte

R

Du har kontroll
med fast pris, rask levering og lett tilgjengelig kundeservice

R

Vi er ærlige
og forteller deg om vi er en god match for dine nettsideønsker, eller ikke

R

Ingen får provisjon
da vår salgsstruktur er uten provisjon

Prosjekter