Personvernerklæring

Sist oppdatert 02.04.2019

Før du kjøper, og bruker, Link Media sine produkter og tjenester, avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke når Link Media opptrer som tjenesteleverandør og databehandler på vegne av våre kunder. I slike tilfeller er det våre kunder som er behandlingsansvarlig og som plikter å informere om sin behandling av personopplysninger gjennom egen personvernerklæring eller på annen måte.

Personvernerklæringen gjelder heller ikke tredjeparters behandling av personopplysninger. Tredjeparter som vi samarbeider med, og andre nettsider som er tilgjengelige via dette nettstedet, har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for.

Denne erklæringen inneholder detaljert informasjon om våre underleverandører. Dette har vi gjort for å være transparente. Hvis du ikke vil lese om disse finner du hovedinnholdet lett tilgjengelig her:

  1. Personopplysninger og ansvar
  2. Behandling av personopplysninger
  3. Endringer i Personvernerklæringen

PERSONOPPLYSNINGER OG ANSVAR

Behandlingsansvarlig:

Link Media AS
Thunes vei 2
0274 Oslo

Postadresse:
Laura Gundersens gate 3
0168 Oslo

E-post: post@link-media.no
Telefon: +47 463 03 659

Personvernombud:

E-post: webmaster@link-media.no
Telefon: +47 463 03 659

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet.

Link Media er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og kontakt med Kundeservice.

Link Media innhenter følgende informasjon og personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) brukerkontoer i våre systemer:

  1. Bedriftsnavn, organisasjonsnummer, postadresse, telefonnummer og epostadresse.
  2. Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.
  3. Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.

Samt for å levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel.

Link Media plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til nummeropplysningstjenester, Kredittopplysningsbyrå (Experian), Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

Underleverandører

Link Media benytter seg av underleverandører (databehandlere) for leveranse, innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Disse underleverandørene behandler data på våre vegne i henhold til databehandler og våre instrukser, og i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning.

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)

Verktøy for utsending av nyhetsbrev. Personvern

HubSpot, Inc.

HubSpot drifter plattformen for håndtering av kundeinformasjon. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med kundeforholdet, inkludert, men ikke begrenset til epostkorespondanse, ordrebehandling- og historikk lagres på servere som er eiet og driftet av HubSpot. Personvern

Fiken AS

Fiken drifter plattformen for håndtering av ordre og fakturering. Informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med kundeforholdet, som er nødvendig for ordrebehandling og fakturering, inkludert, men ikke begrenset til epostkorespondanse, ordrebehandling og fakturahistorikk lagres på servere som er eiet og driftet av Fiken. Personvern

Syse AS

Syse drifter og vedlikeholder servere, e-post og domenetjenester. Personvern

Digiplex Norway AS

Leveranse av drifts-tjenester med lagring og prosessering av data.

Google Inc

Annonsering gjennom Google sitt annonsenettverk og søkemotorer. Personvern

Registrartjenester (Internasjonale)

Personopplysninger som hentes inn i forbindelse med registrering av domenenavn vil bli lagret hos registrar for det aktuelle toppnivået, og publisert i WHOIS i tråd med vår Tjenesteavtale, og gjeldende regelverk for det aktuelle toppnivået, som du godtar ved registrering.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at Link Media skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Link Media samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS. Legges under underleverandører

E-postkorrespondanse

Dersom du sender oss e-post vil vi registrere og behandle meldingene i den grad det er nødvendig for å besvare din henvendelse. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger knyttet til e-post er vår berettigede interesse i å besvare henvendelser samt å kunne dokumentere korrespondansen. E-postkorrespondanse vil bli lagret så lenge det er nødvendig for disse formålene.

Nyhetsbrev og elektronisk markedsføring

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å sende deg tips, informasjon og nyhetsbrev om digital markedsføring via e-post. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.

Vi vil ikke sende deg tilbud via e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder med mindre det foreligger et eksisterende kundeforhold, eller du uttrykkelig har samtykket til dette. Vi kan også kontakte deg for rådgivning per telefon såfremt du har takket ja til dette.

Opplysningene vi behandler vil bli benyttet til å tilpasse våre nyhetsbrev og budskap til deg.
Tilpasning av budskap gjøres ved hjelp av analyse av opplysninger du har oppgitt til oss i kombinasjon med opplysninger om din nettaktivitet på våre nettsider. Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser, og i andre tilfeller ditt samtykke.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personopplysninger i vårt Kontrollpanel. Informasjon som er lagret i forbindelse med e-postkorrespondanse er tilgjengelig ved login i vårt Hjelpesenter.

Du kan også ta kontakte Kundeservice som besvarer henvendelsen din innenfor ordinær åpningstid.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

Link Media lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp, tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på https://www.link-media.no/personvernerklaering/. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Postadresse:
Laura Gundersens gate 3, 0168 Oslo

© 2019 Link Media AS | Org.nr. NO 915298443 MVA

LAGET MED  I NORGE