link-media.no

Om prosjektet –
AB Takst – Aktiv Boligtaksering

URL

Hvor

Trondheim

Siden AB Takst – Aktiv Boligtaksering AS ble startet i 2006 hadde vi frem til 2018 brukt samme firma til å administrere vår nettside og servertjenester. Dette fungerte i utgangspunktet greit og vi var relativt godt fornøyd med hvordan vi som kunde ble ivaretatt.
-Over tid begynte derimot servicen å bli dårligere, vi måtte forholde oss til flere personer (ingen fast kontaktperson), kostnadene steg betydelig og vi merket også etterhvert at nettsidene begynte å bli utdaterte. Ut fra ovennevnte valgte vi å ta kontakt med Link Media. Link Media viste seg å være meget behjelpelig og kom raskt med et godt tilbud på ny nettside. Vi ble da svært godt ivaretatt av en fast kundekontakt som ut fra våre ønsker bygde opp forslag til ny nettside. Vi takket derfor ja til tilbudet som også var økonomisk gunstig i forhold til hva vi tidligere hadde betalt for vår nettside.

Undertegnede var forberedt på at skifte av nettside også ville medføre en god del ekstraarbeid for oss, disse bekymringene viste seg derimot å være grunnløse. Link Media tok umiddelbart grep ved å kontakte tidligere administrator av vår nettside slik at alle
våre mailbokser smertefritt ble satt opp mot vår nye nettside og serverløsning slik at denne raskt var fullt operativ. Under hele «flytteprosessen ble vi vi svært godt ivaretatt/fulgt opp av vår faste kontaktperson. Etter at nettsiden ble etablert har vi hele tiden som kunder fått svært god oppfølging -Om det oppstår problemer eller har spørsmål er vår kontaktperson alltid tilgjengelig og er behjelpelig med å løse ev. problemer på en rask og effektiv måte, vi blir også med jevne mellomrom kontaktet med spørsmål om det er noe som kan forbedres.

Otto Normann Olden

Daglig leder