link-media.no

Om prosjektet –
SpareBank 1 Finans Midt-Norge

Hvor

Trondheim

I forbindelse med omlegging av SpareBank 1 Finans Midt-Norge sine nettsider ble det holdt en anbudskonkurranse hvor Link Media skilte seg tydelig ut blant fire leverandører.

Oppdraget bestod av både tekniske og kreative delleveranser hvor Link Media leverte til punkt og prikke hva gjelder avtalte tids-, kvalitets- og kostnadsrammer.

Avgjørende for en vellykket leveranse var Link Medias forståelse og tolkning av oppgavens omfang, samt fleksibiliteten og evnen til å finne de gode løsningene.

Link Media fremstod som svært strukturerte og profesjonelle, med tett oppfølgning gjennom hele leveransen. I etterkant har SpareBank 1 Finans Midt-Norge inngått en løpende support- og driftsavtale med Link Media, vi er svært fornøyde og kan varmt anbefale Link Media videre.

Kristoffer Orseth Carstens

Markedsansvarlig